PACI COFFEE - SINCE 1986 - http://pacicoffee.com

BLEND NO.1 - GOLD

ROBUSTA 80% MIX ARABICA 20%
Được phối với tỷ lệ 80% Robusta & 20% Arabica, dòng cà phê nhãn vàng PACI GOLD NO.1 BLEND có màu nâu cánh gián, vị đậm, đắng vừa và hậu ngọt. Phù hợp với những người yêu thích cà phê đậm vừa.


Home Print Top Back