PACI COFFEE - SINCE 1986 - http://pacicoffee.com

GOLD - NO.1 BLEND (500gr)

CULI ROBUSTA (80%) MIX ARABICA CẦU ĐẤT (20%)
Được phối với tỷ lệ 80% Culi Robusta & 20% Arabica Cầu Đất, dòng cà phê nhãn vàng có màu nâu cánh gián, vị đậm, đắng vừa và hậu ngọt. Phù hợp với những người yêu thích cà phê đậm vừa.

GIÁ: 162,000 VNĐ


Home Print Top Back

Tin liên quan:

RUBY - TRUYỀN THỐNG (500gr)
GREEN - NO.2 BLEND (500gr)
BLUE - NO.3 BLEND (500gr)