PACI COFFEE - SINCE 1986 - http://pacicoffee.com

ROBUSTA 70% MIX ARABICA 30%

Dòng nhãn xanh lá được ra mắt phục vụ cho những ai yêu thích vị đắng vừa, ít chua, chát nhẹ, hậu ngọt. Hoà trộn giữa 70% Robusta & 30% Arabica, dòng này có mùi thơm thoảng hoa quả và màu nhạt nâu cánh gián.

Home Print Top Back