PACI COFFEE - SINCE 1986 - http://pacicoffee.com

ROBUSTA 70% MIX ARABICA 30%

Dòng nhãn xanh lá PACI GREEN NO.2 BLEND được ra mắt phục vụ cho những ai yêu thích vị đắng vừa, ít chua, chát nhẹ, hậu ngọt. Hoà trộn giữa 70% Robusta & 30% Arabica, dòng này có mùi thơm thoảng hoa quả và màu nhạt nâu cánh gián.

Home Print Top Back